eNETi

WSPARCIE TECHNICZNE

Oferujemy ciągłe wsparcie techniczne oraz kompleksową obsługę informatyczną kientów instytucjonalnych oraz prywatnych przedsiębiorstw.

HELP DESK - kontakt tel. +48 503 864 863

Usługa HELP DESK dostępna jest dla użytkowników, którzy podpisali z eNETi stosowną umowę współpracy.
W ramach tej usługi użytkownik ma możliwość zgłoszenia (telefonicznego lub za pomocą elektornicznych środków przekazu) usterki lub problemu związanego z IT oraz otrzymania stosownych informacji i pomocy dotyczącej rozwiązania zgłoszonego problemu lub usterki.

HELP DESK - kontakt tel. +48 503 864 863

Kontakt