OFERTA GABINETU:

Diagnoza pedagogiczna:

 • Diagnoza gotowości szkolnej (5-6 lat)
 • Diagnoza dojrzałości emocjonalnej i społecznej (5-6 r.ż.)
 • Diagnoza w kierunku dysleksji
 • Diagnoza edukacyjna dzieci młodszych (kl. I-III)
 • Diagnoza edukacyjna dzieci starszych (kl.IV-VI)
 • Diagnoza młodzieży (gimnazjum, liceum)

Terapia pedagogiczna:

 • Terapia dzieci przedszkolnych z grupy ryzyka dysleksji
 • Terapia dzieci mających trudności z czytaniem (dysleksja)
 • Terapia dzieci mających trudności z ortografią (dysortografia)
 • Terapia dzieci mających trudności z pisaniem (dysgrafia)
 • Terapia dzieci w wieku gimnazjalnym (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)

Gabinet oferuje:

 • zajęcia indywidualne dwa razy w tygodniu w gabinecie terapeutycznym,
 • czas terapii – w zależności od wieku dziecka – od 30 do 45 minut,
 • diagnozę wstępną i ocenę postępów dziecka,
 • szkolenia dla rodziców z zakresu pomocy i radzenia sobie z dzieckiem z dysleksją i dysleksji,
 • konsultacje psychologiczne i logopedyczne - w razie potrzeby,
 • miłą, przyjazną i godną zaufania relację pomiędzy dzieckiem-terapeutą-rodzicami,
 • pracę za pomocą sprawdzonych programów terapeutycznych.

  (diagnoza pedagogiczna jest przeprowadzana tylko w ramach terapii w gabinecie Lego - nie jest opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej)