Małgorzata Jurewicz

 • Nauczyciel języka polskiego i łacińskiego w gimnazjum i liceum,
 • Pedagog - terapeuta.

Wykształcenie

 • Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierunek: filologia klasyczna i filologia polska

 • Absolwentka Studiów Podyplomowych Pedagogiki Specjalnej w Zakresie Terapii Pedagogicznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

 • Dyplom Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Gdańsku z zakresu Dysleksji Rozwojowej.

Kursy i szkolenia:

 • dysleksja rozwojowa
 • diagnoza dysleksji rozwojowej
 • terapia dzieci młodszych
 • diagnoza pedagogiczna
 • diagnoza psychologiczna
 • terapia młodzieży
 • strategia pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym
 • nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci
 • podstawy logopedii
 • programowanie pracy w profilaktyce i terapii pedagogicznej
 • arteterapia i muzykoterapia w terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami
 • kinezjologia edukacyjna (metoda P. Dennisona)
 • metody alternatywne w wychowaniu i nauczaniu
 • analiza psychorysunku dla celów edukacyjnych
 • humor, śmiech jako narzędzie terapii
 • kurs pierwszej pomocy w St. Louis Community Collage Infant/Child CPR w USA

Doświadczenie zawodowe:

 • praca na stanowisku nauczyciela języka polskiego i łacińskiego na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym,

 • prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka polskiego na poziomie gimnazjalnym,

 • praca z dziećmi z dysleksją i ze specyficznymi trudnościami w  uczeniu się.

Inne:

 • członek Polskiego Towarzystw Dysleksji w Gdańsku,

 • pedagog – terapeuta: rejestr w Banku Terapeutów PTD Gdańsk,

 • współpraca z Poznańskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Dysleksji,

 • przewodnicząca Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Obornikach,